Iyengar Yoga

Yoga – B.K.S. Iyengar

Ordet “Yoga” har rod i sanskrit og betyder forening. Det er verdens ældste system til afbalancering af krop og sind, hvor både muskler, knogler, de indre organer styrkes og sindet afbalanceres. Det blev nedskrevet af Patanjali i “Yoga Sutras”. Patanjali var en indisk vismand, som levede for ca 1700 år siden, men selve systemet blev udviklet for flere tusind år siden og er blevet overgivet fra yogi til yogi, før Patanjali skrev det hele ned.

Iyengar yoga er opkaldt efter den indiske yogamester B.K.S. Iyengar, som har fornyet og systematiseret den traditionelle yoga til en unik træningsmetode, som er fantastisk til at opbygge og vedligeholde vores krop.

Der findes mange former for yoga. En af de største grene er Hatha yoga, hvorunder Iyengar yoga hører. I Hatha yoga er legemet det umiddelbare omdrejningspunkt. Gennem de forskellige yogastillinger strækkes og afspændes kroppens forskellige dele. Yogastillingerne arbejder sig helt ind på celleplan, hvilket øger blodgennemstrømningen i hele kroppen. Derved får du løst op for stivhed i muskler og led, og kroppens organer og kirtler holdes sunde og friske. Kroppen får en indre massage og virkningen heraf kan sammenlignes med en cykelkæde der får olie.

Yogastillingerne skaber en dyb kontakt til kroppen. Sindet bearbejdes ved at de ofte vanskelige stillinger kræver hele din tilstedeværelse, og du udfordres til konstant opmærksomhed. Dette har en umiddelbar stressreducerende virkning, og kan beskrives som meditation i bevægelse.

På den måde kan yoga give dig en direkte oplevelse af krop og sind som en sammensmeltet enhed

Alignment
Iyengar yoga lægger vægt på anatomisk præcision. Dvs. at kroppens forskellige dele og led placeres i “lige linier” i overensstemmelse med kroppens anatomi. Dermed skabes stabilitet i stillingen, og du opnår optimal gennemstrømning i hele kroppen, hvilket øger den gavnlige påvirkning af organer og nervesystem. Endvidere giver stabilitet mulighed for at bevare et fastholdt fokus, hvormed man kan opleve meditativ klarhed i stillingerne.

Props
For at understøtte anatomisk præcision, har B.K.S. Iyengar udviklet en unik brug af hjælpemidler, hvormed individuelle behov imødekommes, og det bliver muligt at få gavn af stillinger, som ellers ville have være udenfor rækkevidde. Derudover viser hjælpemidlerne retning i stillingen, så den kan udøves på en sikker og effektiv måde.

Timing
Gennem anatomisk præcision og stabilitet kan stillingen udøves med færre kræfter, hvormed stillingen kan holdes i længere tid. Dvs. at virkningen får mulighed for at gennemtrænge kroppens dybereliggende lag. Dette har indvirkning på på dit åndedræt, som bliver dybere og roligere, hvilket har en afsmittende virkning på dit sind.

Sekvensering
Gennem sin udforskning af stillingernes anatomiske og fysiologiske særpræg, har B.K.S. Iyengar udviklet en række principper for, hvordan stillinger kombineres i specifikke sekvenser, hvormed den ønskede virkning akkumuleres. Dvs. at bestemte stillinger udøves i en bestemt rækkefølge, hvormed udbyttet af træningen intensiveres.

I praksis kan Iyengar yoga opleves som et dynamisk og vitalt system med positiv indvirkning på dit fysiske og psykiske velbefindende.